SECTORFUNDS.NL

GEAUTOMATISEERD SECTORBELEGGEN:  ONZE SYSTEMEN DOEN VOOR U HET WERK! 

WAAROM BELEGGEN IN SECTOREN EN WAAROM GEAUTOMATISEERD?

Beleggen in sectoren heeft een aantal voordelen boven beleggen in de hele beurs. Hiervoor gelden de volgende argumenten:

  • Sectoren leveren een veel gecomprimeerdere portefeuille op (minder aandelen, iets meer risico, maar veel meer focus en dus veel meer kans op een hoog of hoger rendement)
  • Een sector kan heel doelbewust en gericht gekozen worden op basis van het verleden en verwachte toekomstige kansen
  • Tussen sectoren kan geswitcht worden op basis van actuele ontwikkelingen. Hierdoor kans op een hoger rendement
  • Uit de hele beurs worden alleen de meest kansrijke sectoren gekozen (zie hieronder)


Geautomatiseerd beleggen maakt het mogelijk voor u om zonder inspanning en zonder kennis van beleggen, aandelen of sectoren toch mee te doen en te gaan voor een zeer goed rendement. De systemen die wij gebouwd hebben zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie en zijn ondergebracht bij Today's Brokers. U kunt meedoen met deze systemen door een rekening te openen bij Today's en vervolgens onze systemen dag in dag uit het werk laten doen.

De systemen zijn volledig getest en worden voortdurend gemonitord en onderhouden. Ook wordt voortdurend bepaald of de gekozen sectoren nog steeds de toppresterende sectoren zijn of dat er gewisseld moet worden. Kortom, volledig ontzorgd beleggen!


IN WELKE SECTOREN BELEGGEN?

De economie binnen en tussen landen is een zeer dynamische aangelegenheid. Binnen die economieën spelen sectoren een grote rol. Denk hierbij aan scheepvaart, transport, industriële productie, ICT, et cetera.

Sectoren bij elkaar leveren als gemiddelde dè economie op. Maar een gemiddelde bestaat altijd uit variantie rondom het gemiddelde, zowel dichtbij het gemiddelde als ver weg. Dus is het zaak om sectoren te vinden die zeer dynamisch zijn, ver aan de bovenkant van het gemiddelde zitten en niet al te cyclisch zijn (in verband met een mogelijke toekomstige terugval).

Voor nu en, naar verwachting voor de komende tijd, levert dat de volgende vijf topsectoren op.

N.B. Dit zijn voornamelijk in Amerika genoteerde aandelen (vandaar de Amerikaanse benamingen) omdat daar de gekozen sectoren zeer sterk vertegenwoordigd zijn, en (dus) ook in de wereldeconomie, een zeer goed rendement genereren en een grote rol spelen in het herstel en de groei van de (wereld)economie als geheel.

Biotechnology fund

Deze biotechnologie portefeuille bevat enerzijds de 'grote jongens' in de biotech wereld en anderzijds de biotech 'doorbraak technologie'. Nieuwe spelers die nog heel hard kunnen gaan groeien. Tesamen levert het een mix op die die komende jaren nog stevig kan groeien.

Voor nadere uitleg, resultaten en een demo klik op onderstaande knop.

Semiconductor fund

De semiconductor wereld, de wereld van de 'chips' is van oudsher een cyclische sector. Echter, door de komst van de tablets en de smartphones is de cycliciteit sterk verminderd en kan er geanticipeerd worden op een verdere (sterke) groei van de ICT-sector en de daaraan verwante sectoren.

Voor nadere uitleg, resultaten en een demo klik op onderstaande knop.

Medical fund

 

Dit is de sector 'medisch'. Dit is vrij ruim opgevat, hieronder vallen medische ontwikkelingen, ziekenhuizen en 'care' en 'cure', maar ook medische apparatuur en toeleveranciers aan deze sector.

Voor nadere uitleg, resultaten en een demo klik op onderstaande knop.

Pharma fund


Deze portefeuille heet ook wel 'Mother's little helper' omdat de farmaceutische sector nu eenmaal toegespitst is op het fabriceren van medicijnen die naast het verlichten van pijn en/of het bestrijden van gevolgen van ziekten toch ook pillen maken die er voor zorgen dat depressies bestreden worden en weer zorgen voor een goed gevoel.

Ook hier reguliere farmaceuten met daarnaast doorbraak technologieën en overnames en fusies. Een uiterst interessante en volatiele sector.

Voor nadere uitleg, resultaten en een demo klik op onderstaande knop.

Application Software fund

In de ICT-sector gaat altijd heel veel aandacht uit naar de hardware en de gadgets (tablets, smartphones, horloges, et cetera). Maar waar het allemaal op en om draait is toch software. Zonder dit staat alle machinerie stil.

Dit deel van de ICT-sector bevat de reuzen als Microsoft, Oracle en SAP, met daarnaast een veelheid aan kleinere spelers die de Ubers, Facebooks en Amazons van deze wereld van programmatuur voorzien.

Voor nadere uitleg, resultaten en een demo klik op onderstaande knop.

HOE MEEDOEN?

Meedoen is heel eenvoudig. U gaat naar de site van Today's Brokers (klik hiervoor op onderstaande knop) en u opent daar een beleggingsrekening, daarna gaat u naar de System Shop van Today's. In de System Shop kiest u dan het systeem van uw keuze, in dit geval het sector fund van uw keuze. Aangezien meedoen in tranches van € 10.000 gaat, kunt u aangeven of u met dit bedrag of een veelvoud hiervan mee wilt doen.

That's it! Daarna wordt elke mutatie in onze sectorportefeuille automatisch uitgevoerd op uw rekening en de maandelijkse abonnementskosten worden door de broker ingehouden en met ons verrekend. U hebt er verder geen omkijken meer naar.

U hoeft alleen de rapportages te volgen en te kijken of u nog meer wilt investeren in meer, of andere, sectoren. In dat geval herhaalt u bovenstaande procedure.

WIE OF WAT IS SECTORBELEGGEN.NL?

Sectorbeleggen.nl is een groep systeembouwers en beleggingsexperts. Wij zijn al jaren bezig met het bedenken, bouwen, testen en exploiteren van volledig geautomatiseerde beleggingssystemen.  Ons eerste grote systeem hebben we verkocht aan een Nederlandse broker en daarna zijn wij nieuwe modellen en systemen gaan ontwikkelen. De eerste daarvan hebben we als beleggingsfonds in de markt gezet en nu zijn wij bezig om systemen te bouwen specifiek voor exploitatie middels het internet.

Door de tijd en de sterk gewijzigde omstandigheden in zowel de IT-sector als de financiële sector zijn wij geëvolueerd van het bouwen van klassieke regelgebonden programma's en systemen naar systemen die gegenereerd en getraind worden op basis van kunstmatige intelligentie. Dit zijn zogenaamde zelflerende systemen, gebaseerd op (kunstmatig) neurale netwerken en genetische algoritmen. Hierdoor is het mogelijk om snel nieuwe en betrouwbare systemen te genereren, te testen en te exploiteren.

Al onze systemen zijn gebaseerd op een beetje technische analyse en heel veel kwantitatieve analyse. De systemen gaan zowel long (kopen in de verwachting dat de koersen zullen gaan stijgen) als short (geleende aandelen verkopen in de verwachting dat de koersen zullen gaan dalen. En deze aandelen na de daling weer terug kopen). Hierdoor kan altijd optimaal geprofiteerd worden van de marktonwikkelingen.

 

CONTACT

 
Onze contactgegevens

Sectorfunds.nl

Lorentzgebouw

IJsselburcht 3

6825 BS Arnhem

026-3653474

www.sectorfunds.nl

 
 
Uw contactgegevens

Graag zouden wij uw contactgegevens ontvangen. Wij kunnen u dan op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op het gebied van sectorbeleggen en andere systemen die wij ontwikkelen ten behoeve van het behalen van een hoog rendement.

Ook al doet u al mee met ons systeem in de System Shop dan toch graag uw email adres, wij kunnen u dan directer en gerichter van dienst zijn.

DISCLAIMER

Alle informatie die op deze site geplaatst is, is door ons gecontroleerd aan de hand van het luchtvaart-principe 'check, double-check and check again'. Toch kan het voorkomen dat informatie niet meer betrouwbaar of tijdig is als gevolg van marktomstandigheden. Hiervoor geldt dan het beoordelingsvermogen en de eigen verantwoordelijkheid van de beschouwer.

De door ons verstrekte en/of afgebeelde informatie is afkomstig van onze backtest-, voorbeeld- en live portefeuilles en is op geen enkele wijze een advies. Wij beschikken niet over een advies- of beheermandaat. Het enige dat wij doen is onze portefeuilles zo goed mogelijk beheren. Via de brokers waar onze portefeuilles draaien kunt u onze mutaties volgen en laten uitvoeren op uw eigen portefeuille. Dit valt niet onder de noemer advies of beheer en is dus niet AFM-vergunningsplichtig. De AFM is de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Als laatste, maar toch niet onbelangrijk, is het goed om voortdurend te beseffen, dat hoe sterk aandelen en/of sectoren ook zijn, zij beide onderdeel zijn van de beurs als geheel en dientengevolge, onherroepelijk, meebewegen met de algehele trend en richting van de beurs. Kortom, verliezen, in de vorm van een correctie, hoort bij beleggen.